leatherdyke.cc

Skal seksualiteten være en socialistisk oase i et senkapitalistisk samfund?

 

Et af den nuværende regerings brudte valgløfter angik kriminaliseringen af sexkøb, som er en af Dansk Kvindesamfunds (herefter DK) mærkesager, et mål, de samarbejder med en række andre organisationer i det samlede  8. marts-initiativet om at nå.

 

Socialdemokraten Mette Frederiksen var før regeringsskiftet ivrig fortaler for indførelsen af forbud mod købesex, men efter hun fik ny beskæftigelse som beskæftigelsesminister, har hun været tavs som graven om emnet. I stedet henviser hun til justitsminister Morten Bødskov, som er modstander af forslaget om kriminalisering af sexkøb.

 

På  DKs hjemmeside angives det: “Kvinder skal kunne leve et liv uden at blive udsat for seksuel undertrykkelse. Så længe det er lovligt at købe sex i Danmark, er det ikke muligt. Prostitution og kvindehandel forhindrer ligeværd mellem kønnene (…) Derfor slås Dansk Kvindesamfund for, at det bliver forbudt at købe sex i Danmark”.

 

Noget af det, der karakteriserer DKs argumentation for købesexforbuddet er – ligesom i kritikken af pornografi – en massiv heteronormativitet. I prostitution er det kvinden, der sælger, og manden, der køber, og al sex er tilsyneladende heteroseksualitet. Men sådan er virkeligheden ikke. Mænd sælger også sex til kvinder og andre mænd, og også kvinder køber sex.

 

Denne realitet kan ikke rummes i DKs fremstilling, for den bringer uorden i de fastlåste kategoriseringer, hvor mænd er skurke, og kvinder er ofre. Retorisk sammenkædes prostitution med kvindehandel, som naturligvis er forbudt i den allerede eksisterende lovgivning. Endelig fraskrives de kvindelige og mandlige sexarbejdere i DKs formulering enhver agens. Kun sexkøberne kan tilsyneladende træffe valg: “Prostitution og kvindehandel eksisterer kun, fordi sexkøberne holder sexmarkedet i gang med deres seksuelle valg og penge”.

 

Sexkøberne er godt på vej til at blive en ny seksuel afvigerkategori. I Sverige, hvor sexkøb har været  forbudt i flere år, er sygeliggørelsen af den nu kriminaliserede gruppe i fuld gang. Sexkøbernes barndom, motiver, driftsstrukturer bliver nu undersøgt og/eller konstrueret præcis sådan som man for 150 år siden begyndte at gøre det med de nyopdagede/nyopfundne homoseksuelle. Måske bliver prostitutionskunderne sammen med de pædofile det enogtyvende århundredes homoseksuelle.

 

Noget tyder på, at kriminalisering af sexkøb er et stærkt svingende emne, der skifter i forhold til flygtige folkestemninger. I debatten om prostitution, der blomstrer op i forbindelse med f.eks. internationale sportsbegivenheder, anføres spekulationer om meget store antal af prostituerede, tal, som senere afsløres som urealistiske. Noget tyder på,  at visse af debatterne har karakter af moralske panikker.

 

Koblingen mellem moralske panikker og krav om forbud mod købesex er ingenlunde ny i Danmarkshistorien. Rent faktisk har der tidligere eksisteret forbud mod købesex, den såkaldt “Grimme Lov”, der i årene 1961-5 forbød køb af sex hos unge mænd under 21 år. Loven var resultatet af en omfattende moralsk panik, der havde hærget i 50’erne, hvor man frygtede for den fattige og arbejdsløse mandlige ungdoms seksuelle ve og vel. Homoseksualitet var i samtidens optik koblet til forførelse, kriminalitet og ofte pædofili.

 

I 60’ernes stigende afdramatisering af homoseksualitet syntes “Den Grimme Lov” stadig mere antikveret og overflødig, og dens skadevirkninger på et stigmatiseret mindretal, de homofile, gjorde opretholdelse af den uholdbar. Kun fire år efter dens indførelse blev den med stort flertal afskaffet.

 

Dette historiske tilbageblik kan måske illustrere, at vi rent faktisk har erfaringer med købesex-forbud, men disse inddrages sjældent i debatten. “Den grimme Lov” illustrerer, at lovgivning, der synes åbenlyst rigtig i samtiden og som har de bedste intentioner (i dette tilfælde beskyttelse af unge mænd fra moralsk og sædeligt forfald), kan have farlige og utilsigtede konsekvenser. Samt at folkestemninger og moralske panikker ikke er de mest gunstige baggrunde for at indføre nye kriminaliseringer.

 

Prostitutionsdebatten på den danske venstrefløj gør ofte seksualiteten til en symbolsk arena for en overordnet kapitalismekritik gennem hygiejniske fantasier om en “kønsligestillet” verden renset for prostitution som pornografi. Men halvtredsernes homoforfølgelse og moralske panikker kan måske fungere som advarselsfortællinger om farerne ved at politisere afsky.

 

Litteratur:

 

Edelberg, Peter: Storbyen trække. Homoseksualitet, prostitution og pornografi i Danmark 1945-1976; København: 2012

 

Kulick, Don: “Skabelsen af en ny slags syg person: Sexkøberen”; in: Dansk Sociologi, vol. 18, nr. 1: 2007

7 kommentarer

 1. “. Men sådan er virkeligheden ikke. Mænd sælger også sex til kvinder og andre mænd, og også kvinder køber sex.”

  Det kan da godt være men hvis vi tager en by som Stuttgart – en ganske almindelig gennemsnitsby i Tyskland med 600.000 indbyggere og ser på deres opgørelse af hvem, der sælger sex, viser tallene: ca 4000 kvinder og 300 mænd.

  http://www.stuttgart.de/item/show/303496

  Og så vil jeg gerne lige påpege, at hovedparten af prostituerede i Danmark er udenlandske kvinder, der ikke har den luksusmulighed at sige nej til en kunde. Det har den danske for den sags skyld heller ikke, hvis der ikke er penge nok i kassen til at betale bordelejeren eller bagmanden.

  Den der har pengene har magten.

 2. Porno er filmet prostitution.
  En del af problemet er, at de fleste danskere tror, at de kun kender prostitution fra nyhedsmedierne. De hører den ene skrækhistorie efter den anden. Hvis man kun kendte lørdag nat i Københavns indre by fra medierne, ville ethvert godhjertet menneske vel også kriminalisere fordrukne byture – med alle de dødsfald og ulykker, de fører til.
  Der skal personlige erfaringer til, hvis man rigtigt vil lære et område at kende, og det er umuligt at få i denne debat, hvor køberne ikke tør stå frem, og sælgerne på den mest formynderiske måde får at vide, at de ikke selv ved deres eget bedste.

  Heldigvis for debatten har langt de fleste danskere jo faktisk personlige oplevelser med prostitution, hvis bare de tænker sig lidt om. Størstedelen af befolkningen har set porno. Porno er film med mennesker, der har sex for penge. Nogle gør det, fordi de har brug for pengene, andre fordi de får et kick ud af det. Nogle får nogle spændende oplevelser med det eller nyder at være rige uden at gå på arbejde, andre er stofmisbrugere og har det rystende forfærdeligt (men det behøver ikke at være pornoens skyld).

  Folk tænker ikke på porno som prostitution, fordi det de ser med egne øjne, er så uendelig fjernt fra mediernes skræmmebilleder. Men det er det samme!
  Det er umuligt at forbyde prostitution uden også at forbyde porno. Ellers kan kunden jo bare tage et kamera med og tage nogle fotos, og så vil deres betalte sex ifølge loven pludselig være helt o.k.

  • @Hanne Green

   Ifølge din logik er Mads Mikkelsen altså både en bond-skurk og en grøn slagter i det virkelige liv?

   Dit indlæg startede egentligt meget godt med en formaning om, at man skulle have personlige erfaringer før man kan udtale sig, men så begik du selv den brøler, at beskylde porno for at være prostitution. Dét har du naturligvis ingen anelse om; for du kender intet til pornobranchen, modellernes begrundelser for at medvirke og, sidst men bestemt ikke mindst, den screeningsproces en model skal igennem længe før hun overhovedet kommer ind foran et kamera!

   Vi, og Jeg kan udtale mig omkring porno fordi Jeg ér i pornobranchen, omend bag kameraet, tillader IKKE mennesker – af hverken det ene eller det andet køn – at medvirke, hvis vi har en fornemmelse af, at de kun medvirker for pengenes skyld. Det er der mange gode grunde til, at vi forhindrer; ikke mindst fordi vi selv ønsker en velfunderet branche, hvor alle har det godt – på nøjagtigt samme måde som andre brancher forsøger at sørge for, at deres medarbejdere har det godt.
   Desuden arbejder vi noget mere intimt med hinanden og er noget tættere venner i privatlivet end i andre brancher…
   Du burde tage dit eget råd og lade være med at udtale dig om ting du ikke ved noget om…

   Jeg går IKKE ind for et forbud mod prostitution. Jeg går ind for enhver persons frihed til at disponere over sin krop efter egen overbevisning. Ingen feminist skal fortælle en anden person hvad hun skal gøre med sin krop; det er det mest afskyelige man overhovedet kan gøre: fratage en anden sin frihed fordi man er overbevist om, at man véd bedre end andre – det er storhedsvanvid, og mennesker, uanset køn med storhedsvanvid, skal man ikke lytte til!

   Der er iøvrigt en markant forskel på prostitution og pornografi, som du – og hele den feministiske verden – bør tage i betragtning; ALLE medvirkende – foran såvel som bag kameraet OG BEGGE KØN! – modtager honorar for deres arbejde – Kunden er på ingen måde involveret i den seksuelle handling udover ved senere beskuelse.
   I samme logik skal webcammodeller, stripteaseperformere og andre, der heller ikke har direkte sex med kunden naturligvis også forbydes…

   Vent med at udtale dig indtil du har tænkt dig om – det klæder ingen at sprede løgne, fordrejede/halve sandheder eller antage at man véd noget blot fordi man har sin egen holdning til det – det er sådan diktatorer starter!

   @F-Frekvens.dk
   Jeg har før givet andre organisationer muligheden for at kigge ind bag pornoens facader så I ved selvsyn kan se hvordan branchen fungerer, tale med modellerne og os, der arbejder bag kameraet. Alle andre har sagt nej, men for en god ordens skyld vil Jeg gerne give jer muligheden – det er blot at tage imod den og ved selvsyn se, at pornobranchen faktisk er den eneste branche i Danmark, hvor kvinder har meget mere magt end mænd!
   – Af de 4 professionelle producenter, der findes i Danmark er de 2 (altså halvdelen) kvinder.
   – En kvindelig model kan sig ‘nej tak’ til at arbejde med modeller de ikke har seksuel lyst til – dén mulighed har mandlige modeller IKKE!
   – En kvindelig model modtager et honorar, der er mellem 2-2,5 gange hvad mænd får for at medvirke i de selvsamme scener!
   – Kvinder har karrieremuligheder, dét har mænd ikke!

   Hvis I absolut skal harcelere mod et eller andet så find et ordentligt offer – ikke et, der blot går imod jeres personlige moral og etik. Moral og etik er og skal forblive en personlig anskuelse, ikke en, der er dikteret af andre!

   • Ulla Tornemand Larsen

    Hej H. Roland J.

    Først vil jeg understrege, at indlæggene på F-frekvensen er skrevet af forskellige forfattere, der for størstedelens vedkommende er uafhængige af Dansk Kvindesamfund. Det er derfor ikke redaktionen for F-frekvensen, der bestemmer, hvilke emner der tages op, eller hvilken vinkel de skrives ud fra – ud over kravet om, at det skal være vinklet ift. ligestilling eller køn.

    Når det så er sagt, så vil vi sige tak for din feedback. Måske det kunne være en anledning til, at du ville forpligte dig på at skrive et indlæg til f-frekvensen om pornobranchen ud fra et ligestillingsperspektiv, og ud fra dine oplevelser? Hvis, ja, så kontakt os på mail: f-frekvensen@danskkvindesamfund.dk, så kan vi aftale nærmere.

    De bedste hilsner
    På vegne af redaktionen for F-frekvensen
    Ulla Tornemand Larsen

Skriv et svar

Sociale medier

Følg med via mail

Skriv din mailadresse herunder, hvis du vil have en mail, når der er et nyt indlæg på bloggen.

Arkiv