leatherdyke.cc

For nogle dage siden deltog jeg i et debatprogram i DRs P1. Programmet skulle debattere muligheden for, at mænd kan få del i barselsorloven. I debatten var langt de fleste imod, at mænd skal have reserveret noget af orloven overhovedet. Det gjaldt både blandt os indbudte debattører og blandt de lyttere, der ringede ind.

 

Det svarer jo så fint nok til det flertal imod en lov om mænds rettigheder til barselsorlov, der viste sig i en opinionsundersøgelse for nogen tid siden. Jeg ved ikke, hvordan spørgsmålet blev stillet i den, eller hvorfor flertallet svarede, som de gjorde. Men i radioudsendelsen fik jeg indblik i nogle af de argumenter, der findes blandt modstanderne. De gjorde mig mildest talt mistrøstig!

 

Først er der de argumenter, der hives frem, hver eneste gang de folkevalgte vil fremme eller begrænse adfærd for at lette situationen for bestemte grupper eller fremme bestemte værdier. Uanset om det gælder afskaffelse af revselsesretten over for børn og retten til at tæve tyende og koner, forbud mod børnearbejde, hastighedsbegrænsninger, kvinders ret til at blive præster, påbud om sikkerhedssele eller miljøregler, trækkes kortet: “Det skal samfundet ikke blande sig i, det er et indgreb i vore frihed”. Det er en velkendt reaktion, som det ikke er værd at bruge meget krudt på, bortset fra at nævne, at mange af den slags regler ender med at få opbakning bredt i befolkningen efter nogen tid.

 

Men nogle andre, som deltog i debatprogrammet, chokerede mig virkelig. Dels dem som mener, at det er et biologisk bestemt forhold, at kvinder er bedst til at tage sig af børn. På trods af, at bunkevis virkelige familieforhold og videnskabelige undersøgelser har vist, at der ikke er forskel må mænds og kvinder omsorgs- eller tilknytningsevner, så fremsættes det biologiske argument, som om der er tale om et urørligt faktum. En debattør, der sørgeligt nok er psykolog (sørgeligt fordi han er en fagfælle til mig), fremsatte det argument, at “der er en grund til at kvinden har en livmoder”, så derfor er hun også bedst til at tage sig af børn. Det svarer til at sige, at fordi mænd er fysisk stærkere end kvinder, så er det naturligt, at de tæver dem. Det biologiske argument står virkelig stærkt i denne debat her i 2013.

 

Men de mest interessante argumenter for denne blog kom fra kvinder, der kaldte sig feminister og/eller indtog en holdning til spørgsmålet om mænds ret til at få andel i barselsorloven, som skulle forsvare kvinder i denne sag. De var alle imod mænds rettigheder her. Det mest yderliggående argument i den forbindelse var en deltager, der argumenterede for, at mænd ikke skulle have barselsorlov af de samme grunde som man rundt omkring i daginstitutioner laver regler imod, at der skal kunne ske seksuelle overgreb på børn, og hun advarede mod, at mænd skal gå alene hjemme med deres børn, fordi børnene dermed vil være i fare for at blive udsat for seksuelle overgreb.

 

Med den slags argumenter i debatten er der god grund til, at alle fornuftige kræfter nu skærper argumenterne og går aktivt ud med alle de gode argumenter for denne åbenlyst kloge rettighed.

 

Det skulle nødig blive det folkedyb, der manifesterede sig i denne radioudsendelse, som bliver argument for at sænke hastigheden på den enormt langsomme vandring, regeringen trods alt nu ser ud til at have begivet sig ud på i retning af at gennemføre en eller anden udgave af barselsrettigheder til fædre.

 

1 kommentar

  1. Det er smart, at det er moderen, der passer barnet det første år: Hvis hun vil amme barnet. Jeg har ammet 3 børn til de var omkring 1 år- 1½ år. Det er jo faktisk det, der bliver anbefalet af sundhedsplejersker. Men hvis mænd kunne få mere barsel samtidig med at moderen ikke fik mindre, så ville det da være fantastisk.

Skriv et svar

Sociale medier

Følg med via mail

Skriv din mailadresse herunder, hvis du vil have en mail, når der er et nyt indlæg på bloggen.

Arkiv