leatherdyke.cc

Ligestillingsminister Manu Sareen lever i en illusion om, at Danmark ligger nummer et inden for ligestilling. I virkeligheden er danske kvinder ifølge en EU-undersøgelse nogle af Europas mest sexchikanerede. Samtidig topper mænd statistikkerne for hjemløse og selvmord.

 

Manu Sareen er angiveligt hverken uinteresseret eller uvidende om danske samfundsforhold. Men efter to samråd er det stadig svært at se, hvorfor han er Ligestillingsminister. Han gør sig hverken bemærket med indsigt, interesse eller lydhørhed.

 

Ifølge Manu Sareen ”ligger vi nummer et” i forhold til ligestilling. Og når det hele er så godt, synes ministeren ikke, der er nogen grund til at gøre mere fra regeringens side. Frem for at skabe reelle og visionære tiltag opfatter han sin rolle som minister som en koordinator af de andre ministeriers indsatser på ligestillingsområdet. Ja, – det sagde han selv.

 
Vi er ganske vist enige med ministeren i, at vi i Danmark er nået langt. Men hvad skal vi med en ligestillingsminister, hvis denne ikke føler sig ansvarlig for at sikre de danske borgere imod diskrimination?

 
Ministeren har bl.a. ikke handlet på en EU-undersøgelse, der placerer danske kvinder blandt dem i Europa, som er mest udsat for vold og chikane. Han handler heller ikke på, at Danmark er på en 63. plads, når det kommer til kvinder i ledelse Han har heller ingen initiativer, der kan afhjælpe, at mænd topper statistikkerne for hjemløse og selvmord. Så hvad vil han egentlig som ligestillingsminister?

 
Han har endnu ikke kunnet give et konstruktivt svar, men han ved til gengæld alt det, han ikke vil:
Han vil ikke forholde sig til fædres barselsrettigheder, for det skal klares ude i hjemmene. Han vil ikke blande sig i ligeløn, for det skal klares på arbejdsmarkedet. Han vil heller ikke forholde sig til handlede kvinders mulighed for opholdstilladelse.

 

I Dansk Kvindesamfund ønsker vi reel ligestilling, og vi mener, at et ligestillingsministerium er nødvendigt, men vi har svært ved at se, hvad vi skal bruge en ligestillingsminister til, der ikke vil arbejde aktivt for ligestilling.

 

Lisa Holmfjord, forkvinde for Dansk Kvindesamfund
Ulla Tornemand, næstforkvinde Dansk Kvindesamfund

Ulla Tornemand

For mig har emnerne social og kønsmæssig ulighed fyldt en del gennem hele mit liv. Det kan jeg takke ikke bare mine forældre for, men også deres forældre. Jeg har de sidste tre år brugt så godt som alle mine vågne timer på at være med til til at gøre Dansk Kvindesamfund til en seriøs spiller i arbejdet for ligestilling. Samt på at kæmpe for den enkeltes frihed til at leve køn på lige præcis den måde, der føles rigtig for den enkelte. Jeg er blandt andet næstforkvinde for Dansk Kvindesamfund, projektmedarbejder hos The Everyday Sexism Project Danmark, redaktør på F-frekvensen, singlemor til en pige på knap fem år og (næsten) utrættelig debattør inden for køns- og ligestillingsspørgsmål.

1 kommentar

Skriv et svar

Sociale medier

Følg med via mail

Skriv din mailadresse herunder, hvis du vil have en mail, når der er et nyt indlæg på bloggen.

Arkiv