leatherdyke.cc

Omkring jul faldt jeg over et indlæg i Weekendavisen, som rystede mig.

 

Indlægget var skrevet af den nu afgåede formand for Børns Vilkår, psykolog John Halse. Hans budskab var, kort fortalt, at loven bør skærpes således, at gravide misbrugere får valget mellem at lade sig afgifte og behandles på en lukket institution eller få en abort. Han udtalte: ”Det er moralsk forkasteligt, at man ikke har turdet tage en ordentlig politisk diskussion om det ufødte barns rettigheder”.

 

Denne slags lovgivning er allerede indført i Norge og der er nu tilsyneladende også diskussion mellem folketingsmedlemmer og sundhedspersonale om øget brug af tvang mod gravide misbrugere og forældre. Gode ideer mangler de ikke: Tvangsindlæggelse eller tilbageholdelse og tvangsbehandling, tvungen abort, tvungen bortadoption; og altsammen under hensyn til ”det ufødte barns rettigheder”.

 

Ifølge gældende lovgivning kan personer tilbageholdes og tvangsbehandles, hvis de er til fare for sig selv eller andre. For forældre med misbrugsproblemer er børnene selvklart en vigtig gruppe af ”andre”. Det er helt rigtigt, og det hviler på solidt grundlag i menneske- og børnerettighedskonventioner og klare kriterier for, hvornår barnets velfærd er så truet, at myndighederne skal tage affære. Myndighederne må balancere forældrenes ret til deres barn mod barnets ret til gode livsbetingelser, og det kan her komme til et valg mellem tvangsbehandling eller fjernelse af barnet. Men en udvidelse af reglerne til også at gælde ”ufødte børn” åbner meget skræmmende perspektiver.

 

For det første: Ufødte børn falder af gode grunde ikke under menneskerettighederne. For indtil barnet er født, er det et foster og del af kvindens krop. Her er det ikke et spørgsmål om at balancere mellem to selvstændige individers rettigheder – her har kvindens rettigheder første prioritet.

 

Enhver lov, der siger, at staten har ret og pligt til at beskytte det ”ufødte barn”, tilsidesætter kvindens rettigheder til selvbestemmelse og åbner for alle mulige andre tvangsforanstaltninger.

 

Hvis fostret har ”ret til liv”, så må abort være mord og også selvmordsforsøg under graviditet bliver problematisk.

 

For det andet: Hvordan skal det administreres i praksis?

 

Hvor tidligt skal der gribes ind? Skal det gøres forbudt for kvinderne at blive gravide (og skulle vi så ikke også snakke om mænds ansvar for sædkvalitet!)? Er det så snart graviditeten konstateres eller først senere? Hvilken type misbrug og hvor meget skal der til? Lige nu snakker vi formentlig kun ”kronisk” stiknarkomani og alkoholisme, men det kan jo hurtigt komme til også at omfatte lettere misbrug. Og hvad med weekendudskejelserne eller overvægt på grund af for mange burgere, flødeskumskager eller andre former for ”usund” livsførelse? Og er man parat til at investere i tilstrækkelige behandlingspladser eller ender vi med ni måneder i fængsel som eneste mulighed?

 

John Halses ide om tvangsabort er helt grotesk – på den ene side skal det ufødte barns rettigheder beskyttes, men de kan også bare aborteres. Og er der ikke stor risiko for, at kvinder med store sociale problemer som misbrug ikke lige opdager graviditeten før efter 12-ugers grænsen? Så risikerer vi ikke, at det ender med, at vi ikke alene tvinger kvinder til abort, men ovenikøbet til sene aborter med øget risiko for kvindens fysiske og psykiske helbred?

 

Jeg kan sagtens forstå social- og sundhedspersonalets frustrationer og sågar også samfundsøkonomiske hensyn, men udgangspunktet må være kvindens ret til selvbestemmelse og gældende lovs krav om behandlingstilbud, oplysning og støtte til personer i knibe.

 

photo credit: Josh Bozarth via photopin cc

Elsebeth Elo

Jeg er 60 år, så fra dengang det hed rødstrømper og hippier (og jeg har da ikke helt forladt de rødder). I de sidste 15 år har jeg boet i England og arbejdet med udviklingsbistand. Mit nuværende arbejde har fokus på børn og unges rettigheder, og jeg er specielt engageret i problemer med inklusion og ligestilling.

Der er endnu ikke kommenteret på dette indlæg.

Skriv et svar

Sociale medier

Følg med via mail

Skriv din mailadresse herunder, hvis du vil have en mail, når der er et nyt indlæg på bloggen.

Arkiv